ProGramDiving KohHaa

* KohHaa 2 Dives ออกทุกวันจันทร์และวันศุกร์ 5,000 B. รับ 4 คนขึ้นไป เรือออก 09.00 – 10.00 น. (ตามภาวะน้ำขึ้น - ลง) จากเกาะไหไปเกาะห้า เรือวิ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ถึงเกาะห้า ดำน้ำ 1ไดฟ์ (40 นาที) ขึ้นพักน้ำ 1 ชม. รับประทานอาหารเที่ยง ตอนบ่านดำน้ำอีก 1ไดฟ์ (40 นาที) เสร็จแล้วกลับเกาะไห รับประทานอาหารว่าง น้ำ ผมไม้ ขนม

* ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด อาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) น้ำดื่ม ผลไม้ ขนม เรือ Divemasterค่าเข้าพื้นที่อุทยานฯ