Program Diving Koh Rok

* ออกทุกวันพุธและวันอาทิตย์ 4,200 B. รับ 4 คนขึ้นไป เรือออก 09.00 – 10.00 น. (ตามภาวะน้ำขึ้น - ลง) จากเกาะไห ไปเกาะรอก เรือวิ่งใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ถึงเกาะรอก ดำน้ำ 1 ไดฟ์ (40 นาที) ขึ้นพักน้ำ 1 ชม. รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) ตอนบ่าน ดำน้ำ อีก 1 ไดฟ์ (40 นาที) เสร็จแล้วกลับเกาะไห รับประทานอาหารว่าง น้ำ ผมไม้ ขนม

* ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด อาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) น้ำดื่ม ผลไม้ ขนม เรือ Divemaster ค่าเข้าพื้นที่อุทยานฯ