Program Diving Koh Kradan Koh Muk (หินก้อนเดียว)

* Koh Kradan 1 Dive Koh Muk 1 Dive 3,500 B. รับ 1 คนขึ้นไป รับลูกค้าที่เกาะไห หรือเกาะมุก หรือเกาะกระดาน (เดินทางโดยเรือหางยาว) เรือออก 09.00 – 10.30 น. (ตามภาวะน้ำขึ้น - ลง) จากเกาะไหไปเกาะกระดานเรือวิ่งใช้เวลาประมาณ 40 น. ผ่านเกาะแหวน ถึงเกาะกระดาน ดำน้ำ 1 ไดฟ์ (40 นาที) ขึ้นพักน้ำ 1 ชม. เรือวิ่งกลับมาเกาะมุก(หินก้อนเดียว) รับประทานอาหารว่าง น้ำ ผลไม้ ขนม ถึงเกาะมุก (หินก้อนเดียว) ดำน้ำอีก 1 ไดฟ์ (40 นาที) เสร็จแล้วกลับเกาะไห

* ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด อาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง) น้ำดื่ม ผลไม้ ขนม เรือ Divemaster ค่าเข้าพื้นที่อุทยานฯ