Program 5 Diving Waen ทะเลตรัง เกาะแหวน

* Koh Wan 2 Dives 2,800 B.

รับ 1 คนขึ้นไป เรือออก 09.00 – 10.30 น. (ตามภาวะน้ำขึ้น - ลง) รับลูกค้าที่เกาะไหง หรือเกาะมุก หรือเกาะกระดาน (เดินทางโดยเรือหางยาว) จากเกาะไหงไปเกาะแหวนเรือวิ่งใช้เวลาประมาณ 20 น. ถึงเกาะแหวน ดำน้ำ 1 ไดฟ์ (40 นาที) ขึ้นพักน้ำ 1 ชม. รับประทานอาหารว่าง น้ำ ผลไม้ ขนม ดำน้ำอีก 1 ไดฟ์ (40 นาที) เสร็จแล้วกลับเกาะไหง

* ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด น้ำดื่ม ผลไม้ เรือ Divemaster