Program 2 Diving ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะแหวน

* Koh Kradan 1 Dive Koh Wan 1 Dive 3,200 B.

แพ็คเกจดำน้ำลึกทะเลตรัง Trang Diving รับประกันความสวยงามของโลกใต้ทะเลตรัง

แพ็คเกจดำน้ำนี้จะรับ 1 คนขึ้นไป เรือออก 09.00 – 10.30 น. (ตามภาวะน้ำขึ้น - ลง) จากเกาะไหงไปเกาะกระดานเรือวิ่งใช้เวลาประมาณ 40 น. ผ่านเกาะแหวน ถึงเกาะกระดาน ดำน้ำ 1 ไดฟ์ (40 นาที) ขึ้นพักน้ำ 1 ชม. เรือวิ่งกลับมาเกาะแหวน รับประทานอาหารว่าง น้ำ ผลไม้ ขนม ถึงเกาะแหวน ดำน้ำอีก 1 ไดฟ์ (40 นาที) เสร็จแล้วกลับเกาะไหง

ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด น้ำดื่ม ผลไม้ เรือ Divemaster