แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 

บันดาหยารีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N001  ราคา 8,000 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักบันดาหยาวิลล่า  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N002  ราคา 12,200 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักวารินบีชรีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N003 ราคา 7,400 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักเม้าเท่นรีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N004 ราคา 9,300 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักไอดีลิค  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N005 ราคา 13,400 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักอาคีราหลีเป๊ะรีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N006 ราคา 11,900 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักอันดารีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N007 ราคา 10,900 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักมะลิรีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N008 ราคา 10,100 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักสิตาบีชรีสอร์ท  4 วัน 3 คืน
รหัส L4D3N009 ราคา 11,800 บาท