แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

บันดาหยารีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N001  ราคา 4,400 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักเม้าเท่นรีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N002 ราคา 4,600 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักวารินบีชรีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N003 ราคา 4,000 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
บันดาหยารีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N004 ราคา 4,300 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักเม้าเท่นรีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N005 ราคา 4,500 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักวารินบีชรีสอร์ท  2 วัน 1 คืน
รหัส L2D1N006 ราคา 3,900 บาท