เช่าเรือทัวร์

เช่าเรือทัวร์ตรัง

ท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง

บริการเช่าเรือทัวร์ เรือสองชั้นขนาดใหญ่ ยินดีต้อนรับสู่ทะเลตรัง รองรับสูงสุดได้ 130 ที่นั่ง มีห้องน้ำบนเรือ สนใจเช่าเรือ ติดต่อได้ที่ 091-0401234

อัตราค่าบริการเช่าเรือท่องทะเล

ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก

ขนาด 30 ที่นั่ง

12,000 ฿
 •  

ขนาด 80 ที่นั่ง

16,000 ฿
 •  

ขนาด 100 ที่นั่ง

17,000 ฿
 •  

ขนาด 130 ที่นั่ง

18,000 ฿
 •  

เกาะรอกนอก เกาะรอกใน

ขนาด 30 ที่นั่ง

14,000 ฿
 •  

ขนาด 80 ที่นั่ง

21,000 ฿
 •  

ขนาด 100 ที่นั่ง

22,000 ฿
 •  

ขนาด 130 ที่นั่ง

24,000 ฿
 •  

อัตราค่าบริการเช่าเรือส่งเกาะ

ปากเมง - เกาะมุก ( เที่ยวละ )

ขนาด 30 ที่นั่ง

7,000 ฿
 •  

ขนาด 80 ที่นั่ง

8,000 ฿
 •  

ขนาด 100 ที่นั่ง

9,000 ฿
 •  

ขนาด 130 ที่นั่ง

10,000 ฿
 •  

ปากเมง - เกาะกระดาน ( เที่ยวละ )

ขนาด 30 ที่นั่ง

9,000 ฿
 •  

ขนาด 80 ที่นั่ง

10,000 ฿
 •  

ขนาด 100 ที่นั่ง

11,000 ฿
 •  

ขนาด 130 ที่นั่ง

12,000 ฿
 •  

ปากเมง - เกาะไหง ( เที่ยวละ )

ขนาด 30 ที่นั่ง

7,000 ฿
 •  

ขนาด 80 ที่นั่ง

8,000 ฿
 •  

ขนาด 100 ที่นั่ง

9,000 ฿
 •  

ขนาด 130 ที่นั่ง

10,000 ฿
 •